S K I N    E P I F Y S I O L O G I E

Cellen vormen de basis van al wat leeft. Ze hebben het vermogen om stoffen om te vormen (stofwisseling), te groeien en zichzelf voort te planten. In het DNA liggen alle erfelijke eigenschappen opgeslagen. Genetica is de wetenschap die erfelijkheid probeert te beschrijven en te verklaren. Epigenetica daarentegen houdt zich bezig met de aansturing van het DNA door ‘boven de genen’ staande factoren. In feite zijn dit alle factoren in de ruime omgeving van de genen die in staat zijn genetische processen te beïnvloeden.

Factoren als voeding, beweging of emoties brengen processen op gang die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van gezondheid maar ook aan het ontstaan van ziekte.

Elke ziekte, aandoening of klacht kent een lichamelijke component (die bijvoorbeeld te maken kan hebben met de voedingssituatie) én een geestelijk-emotionele component (die bijvoorbeeld te maken kan hebben met grenzen stellen). 


Epifysiologie geeft je inzicht in verschillende lichamelijk en emotioneel geestelijke processen waardoor je bewust wordt van jouw gezondheid dan wel het voorkomen  van ziekte.

Als huidtherapeut in de epifysiologie streef ik naar het oplossen van huidproblemen die veroorzaakt worden door blokkades van o.a darmen, stress, bloedsuikerspiegel en tekort aan vitamines, mineralen en eiwitten.

Menu